Ansættelseskontrakt
Hent

Brug for en ansættelseskontrakt udarbejdet af en advokat? Download den her og få yderligere adgang til +300 andre juridiske dokumenter.

4 grunde til at bruge en professionel ansættelseskontrakt!

Klare regler

1Med en gennemarbejdet kontrakt for ansættelsen er du sikret, at alle vigtige forhold er beskrevet. Med en god skabelon i hånden står du bedre i tilfælde af uoverensstemmelser.

Sygdom, Barsel mv.

2En juridisk udarbejdet kontrakt for ansættelsesforholdet sikrer, at forhold som barsel, sygdom, ferier og andre væsentlige forhold er udførligt beskrevet og dokumenteret, så tvivl undgåes.

Ansættelsesbevisloven

3Som arbejdsgiver er du forpligtet til at overholde ansættelsesbevisloven, uanset om du ansætter timelønnede, funktionærer eller direktører. Spar besværet med en ansættelseskontrakt skabelon.

Gyldig opsigelse

4Er du ikke tilfreds med din medarbejder, så er det vigtigt at have mulighed for en korrekt afskedigelse. Ved brug af en god skabelon sikrer du, at alle forhold omkring opsigelse er behandlet.

Ansættelsesbevisloven

Skabeloner til ansættelseFor alle virksomheder med ansatte gælder det, at der skal forefindes en ansættelseskontrakt for den enkelte medarbejder. Den skal foreligge skriftligt, og ansvaret for dette er virksomhedens. Uanset om du har medarbejdere på timeløn, ansat som funktionærer eller som direktører, skal kontrakten foreligge senest en måned efter vedkommende er blevet ansat.

Har du medarbejdere som arbejder mindre end otte timer pr. uge, så gælder der dog særlige regler.

Som minimum skal nedenstående 14 punkter skal være behandlet, jf. ansættelsesbevisloven. For at sikre dig, at dette er sket på forsvarlig vis, og at der er benyttet det korrekte juridiske sprog, så anbefaler vi at bruge en skabelon til en ansættelseskontrakt, rette til i denne og efterfølgende få den læst igennem af en advokat.

På den måde sparer du en stor omkostning i forhold til at skulle have en advokat til at lave det hele fra bunden og/eller bruge tid på at sætte dig ind i love og regler selv.

14 vigtige forhold:

 • Tidspunkt for ansættelsens start
 • Betalt ferie, lønudbetaling ved ferie mv.
 • Forhold omkring opsigelsesvarsel
 • Adresse og navn på både virksomhed og ansat
 • Forhold omkring eventuelle forskellige arbejdssteder
 • Løn, bonus, pension, tillæg mv.
 • Forhold omkring evt. overenskomster indgået af 3. part
 • Opsigelsesvarsel i prøvetiden og forhold omkring prøvetid
 • Hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse, skal varighed inkluderes
 • Forhold omkring fyring ved længere sygdom
 • Retningslinjer for evt. bibeskæftigelse og drift af virksomhed sideløbende
 • Typen af arbejde, tildelt titel og stillingsbetegnelse
 • Normal arbejdstid (ugentlig/daglig)
 • Konkurrenceklausul efter endt ansættelse

DownloadAlle disse punkter, samt meget mere, skal der tages stilling til, og det skal beskrives udførligt og korrekt i ansættelseskontrakten.

En skabelon er derfor et rigtig godt udgangspunkt for at sikre, at du får alle væsentlige forhold med, samt har gjort dig tanker omkring de individuelle forhold.